Företagslån till aktiebolag

Ett aktiebolag kan behöva låna pengar i flera situationer. Ett företagslån har flera fördelar och kan användas när man behöver ett tillfälligt kapitaltillskott, exempelvis för att finansieringar inventarier eller maskiner som kan leda till en högre omsättning i bolaget. När ett aktiebolag tar ett företagslån är det inte du som privatperson som är betalningsskyldig, utan själva företaget. Här nedanför kan du läsa mer om långivare som erbjuder förmånliga företagslån till aktiebolag.

Jämför

Hur mycket pengar behöver du låna?

Jämför nu

Företagslån till aktiebolag

5.0
Lånebelopp
10.000 - 600.000 kr
Ränta
2.95% - 29.27%
Bet. anmärkning
Ok
Löptid
1 - 15 år
Kreditupplysning
UC
Utbetalning
1 - 5 bankdagar

Räkneexempel på lån: Effektiv ränta 2,99%, 10 000 kr, över 1 år. Kostnaden är 851 kr per månad, totalt: 10 207 kr.

5.0
Lånebelopp
10.000 - 5.000.000 kr
Ränta
Beror på bank
Bet. anmärkning
Ok
Löptid
1 mån - 5 år
Kreditupplysning
UC
Utbetalning
0 - 2 dagar

Räkneexempel på lån: Individuell avgift som betalas månadsvis eller dagsvis. Priset bestäms utifrån ditt företags ekonomi

4.0
Lånebelopp
20.000 - 2.000.000 kr
Ränta
2.9% - 40.92%
Bet. anmärkning
Inte ok
Löptid
6 mån - 2 år
Kreditupplysning
UC
Utbetalning
24h

Räkneexempel på lån: Effektiv ränta 2,94%, 20 000 kr, över 1 år. Kostnaden är 1 701 kr per månad, totalt: 20 408 kr.

4.0
Lånebelopp
500.000 - 3.000.000 kr
Ränta
8% - 12%
Bet. anmärkning
Inte ok
Löptid
1 månad - 3 år
Kreditupplysning
Creditsafe
Utbetalning
Direkt

Räkneexempel på lån: Fast avgift tillkommer som betalas dagsvis eller månadsvis. Priset är baserat på en bedömning av ditt företags ekonomi.

5.0
Lånebelopp
10.000 - 1.000.000 kr
Ränta
Fast avgift
Bet. anmärkning
Ok
Löptid
1 - 18 mån
Kreditupplysning
Creditsafe
Utbetalning
Direkt

Räkneexempel på lån: Fast avgift tillkommer som betalas dagsvis eller månadsvis. Priset är baserat på en bedömning av ditt företags ekonomi.

4.0
Lånebelopp
10.000 - 40.000.000 kr
Ränta
Beror på bank
Bet. anmärkning
Inte ok
Löptid
1 mån - 3 år
Kreditupplysning
UC
Utbetalning
1 - 2 dagar

Räkneexempel på lån: Fast avgift tillkommer som betalas dagsvis eller månadsvis. Priset är baserat på en bedömning av ditt företags ekonomi.

5.0
Lånebelopp
10.000 - 2.000.000 kr
Ränta
Fast avgift
Bet. anmärkning
Ok
Löptid
4 mån - 3 år
Kreditupplysning
Bisnode
Utbetalning
Inom 24h

Räkneexempel på lån: Fast avgift tillkommer som betalas dagsvis eller månadsvis. Priset är baserat på en bedömning av ditt företags ekonomi.

4.0
Lånebelopp
30.000 - 500.000 kr
Ränta
Fast avgift
Bet. anmärkning
Ok
Löptid
1 - 18 mån
Kreditupplysning
Creditsafe, UC
Utbetalning
Direkt

Räkneexempel på lån: Fast avgift tillkommer som betalas dagsvis eller månadsvis. Priset är baserat på en bedömning av ditt företags ekonomi.

3.0
Lånebelopp
10.000 - 10.000.000 kr
Ränta
Individuell bedömning
Bet. anmärkning
Inte ok
Löptid
1 mån - 5 år
Kreditupplysning
UC
Utbetalning
Inom 24h

Räkneexempel på lån: Fast avgift tillkommer som betalas varje dag eller varje månad. Priset bedöms utefter ditt företags ekonomi.

Vanliga typer av företagslån

Det finns olika sorters företagslån och man brukar dela in dem i tre olika kategorier. 

En investeringskredit tar ett aktiebolag som behöver göra investeringar i byggnader, maskiner eller inventarier. Vilken räntan och löptiden är på en investeringskredit fastställer man gemensamt med långivaren. Långsiktiga investeringskrediter är exempelvis reverslån och inteckningslån, medan kortsiktiga investeringskrediter är avbetalning och leasing. 

Rörelsekredit är lämpligt att undersöka närmare om aktiebolaget har fått likviditetsproblem. En sådan situation kan till exempel uppstå om det går för lång tid mellan att man levererat en vara eller en tjänst tills det att man får betalt för leveransen. 

En kortsiktig rörelsekredit är i sin tur en kontokredit. De brukar ha en kortare löptid, på runt ett år, och villkoren bestämmer man på årsbasis. För att ett aktiebolag ska bli beviljad en kontokredit krävs det ofta att man använder en borgenär eller företagsinteckning som säkerhet. 

Tips

För att få en lägre ränta på företagslån till aktiebolag kan man använda en säkerhet för lånet. Vanliga säkerheter som godkänns är inventarier, maskiner eller inteckningar i fasta lokaler.

Krav för att ett aktiebolag ska få ett företagslån

De egna medlen som finns i ett företag räcker inte alltid till, och för många företagare är det allra enklaste sättet att lösa behovet av extern finansiering att ansöka om ett företagslån. När en långivare avgör om de är beredda att låna ut pengar till företaget kommer de se på flera saker. 

Om du är i startgroparna med din verksamhet kommer banken titta på vem du som driver bolaget är och vilken erfarenhet du har. De kommer även vilja se din affärsplan för att kunna bedöma om den är realistisk. Många banker vill också veta om bolaget anlitar någon form av ekonomihjälp samt om det finns en revisor. Att ha en revisor är alltid en trygghet för långivarna eftersom de vet att någon som inte har vinstintressen i bolaget kommer granska förvaltningen. Är företaget redan etablerat är det vanligt att bankerna dessutom vill ta del av bokslut, deklarationer och balansräkning. 

Låna till aktiekapital

När man startar ett aktiebolag behöver man ha ett startkapital på som minst 25 000 i privata aktiebolag. Det kapitalet ska bestå av en egen insats. Har man inte sparat ihop det beloppet själv kan man istället välja att ta ett lån. I ett sådant läge behöver man tänka på att det då inte är ett företagslån man tar, utan man måste som privatperson låna 20 000 eller mera för att kunna registrera och starta upp verksamheten i sitt AB. Det är endast företag som redan är registrerade som kan ta företagslån.

Hur mycket kan ett aktiebolag låna?

Hur stora företagslån kan vara varierar. Mindre företagslån är ungefär 30 000 – 100 000 kronor men det går naturligtvis att låna både mindre och mycket större belopp än så. I huvudsak är det två faktorer som avgör hur mycket ett bolag kan låna, och det är omsättningen och rörelseresultatet. 

Mindre företag, exempelvis små aktiebolag eller den som ansöker om lån till enskild firma, kan som tumregel bli beviljade lån på runt 10 % av den årliga omsättningen. Skulle man i ett sådant läge addera någon form av säkerhet kommer man troligtvis kunna öka det maximala lånebeloppet. Om ett företag ger en säkerhet för lånet kan lånebeloppet stiga till så mycket som 30 % av omsättningen. 

Info

Företagslån till aktiebolag kan vara i form av rörelsekrediter, investeringskrediter och kontokrediter. Löptiden och avgifterna för varje enskilt lån kommer man överens om med banken. Vid ett företagslån är det aktiebolaget som blir återbetalningsskyldigt och inte en privatperson.

Säkerhet på företagslån till aktiebolag

En riktlinje som många banker och långivare har är att de kräver att få en säkerhet för lånet om ett aktiebolag vill låna mera än 10 % av den årliga omsättningen. Ett aktiebolag hittar säkerhet bland annat i balansräkningen, exempelvis i form av fastigheter, fakturor eller fordon samt i varulagret. Har man fasta lokaler kan man använda dem som företagsinteckning. En annan säkerhet som vissa långivare godkänner är att ett aktiebolag använder sig av en borgenär. Denne bör inte vara någon som sitter i styrelsen eller som på något annat sätt är verksam inom företagsledningen, eftersom det då kan anses att borgenären är själva låntagaren.

Aktiebolag som inte blir beviljade lån

Även fast man som småföretagare i ett aktiebolag har en god ekonomi för tillfället så är det inte alltid säkert att de uppgifterna har hunnit uppdateras när långivaren gör en kreditupplysning. Om så är fallet finns det en risk för att man blir nekad sin ansökan. För att öka chanserna för att få ett företagslån beviljat ska man:

  • Vara noga med att ansöka om rätt lånebelopp. En ansökan kan avvisas om det belopp man söker om är för högt i relation till omsättningen. Det är vanligt att de större bankerna avvisar dylika ansökningar direkt. 
  • Skicka in en affärsplan så att banken får en indikation på hur företagets framtid kan se ut, och därmed göra en rättvis bedömning av bolagets återbetalningsförmåga. Genom att skicka in en affärsplan visar man att man är transparent gentemot långivaren och det är något som uppfattas som seriöst och positivt. 
  • Leta efter lån som inte har dolda avgifter eftersom dessa kan ha en stor effekt på de totala kostnaderna för lånet. Kontrollera om det går att lösa in lånet i förtid gratis, eller om det kostar en summa. En del långivare debiterar en inlösenavgift om man vill lösa lånet i förtid, och skulle man ha ett extra kapital att betala av lånet med kan det bli onödigt kostsamt. 
  • Använd säkerheter för lånet i första hand och använd en personlig borgenär i andra hand. Ju högre procent av årsomsättningen du vill låna, desto viktigare är det att du har någon form av säkerhet. 

Ett sista tips för aktiebolag som har svårt att få ett lån är att leta efter företagslån utan UC. Omkostnaderna för sådana lån kan vara något högre, men kraven för att ett aktiebolag ska bli beviljat ett lån är i sin tur lägre. Har man en god privatekonomi kan man också överväga att ta ett privatlån, men då behöver man vara medveten om att det är man själv som blir återbetalningsskyldig och inte aktiebolaget. 

Nystartade företag och ränta på företagslån

Företag som inte har varit verksamma så länge blir ofta erbjudna en högre ränta än redan etablerade bolag. Det beror på att det inte finns tillräckligt mycket finansiell historik för långivaren att granska, och att bolaget därmed kan bedömas som en större risk. Om man har ett nystartat företag och inte blir beviljad tillräckligt stora belopp via vanliga långivare kan man istället leta efter företagslån utan UC. För att få en så bra ränta som möjligt behöver man också jämföra företagslån.

Varning

Om företaget är nystartat behöver man ta höjd för att man kan bli tvungen att betala en högre ränta än vad man blir om bolaget har funnits i ett par år och kan uppvisa en god kreditvärdighet. 

Lån till aktiebolag med betalningsanmärkning

Innan ett företagslån beviljas görs alltid en helhetsbedömning av bolagets ekonomi och ställning. Det är möjligt att få ett företagslån med betalningsanmärkning hos vissa långivare. För att det ska gå att bli beviljad ett lån behöver man kunna uppvisa en stabil nuvarande ekonomisk situation. En del långivare undersöker även anledningen till betalningsanmärkningen och bedömer hur pass allvarlig den är innan de tar ett beslut om de kan bevilja ett lån eller inte. 

När det kommer till betalningsanmärkningar bland företag kan de antingen vara så kallade enskilda eller allmänna mål. Enskilda mål är när ett betalningskrav har uppstått inom den privata sektorn, exempelvis att man inte har betalat räntor, hyra eller leverantörsskulder i tid. Allmänna mål rör den offentliga sektorn såsom myndigheter, landsting, kommuner och staten. Till allmänna mål hör även dröjsmål med att betala moms, arbetsgivaravgifter och skatter. 

Billiga företagslån till aktiebolag via låneförmedlare

Aktiebolag kan vända sig till låneförmedlare som är specialiserade på företagslån. Låneförmedlaren inhämtar de uppgifter och kreditupplysningar som är nödvändiga för att långivare ska kunna behandla aktiebolagets ansökan, och presenterar sedan de erbjudanden som bolaget fått. Att använda en låneförmedlare som aktiebolag är ett enkelt sätt att hitta det lån som har den lägsta räntan och avgifterna.

Företagslån med direktutbetalning

När man ansöker om ett företagslån behöver bolagets ekonomi och eventuella ekonomiska rapporter kontrolleras innan ett lån kan beviljas. Beroende på lånets storlek tar det här olika lång tid, men det finns många företagslån med snabba utbetalningar. Sådana lån handlar ofta om mindre belopp och en förutsättning är att hela ansökan kan göras digitalt. Den eller de personer som är firmatecknare kan ha möjlighet att signera lånet med BankID, men vid företagslån till aktiebolag brukar många banker kräva att pappren signeras för hand. När det gäller lån till enskilda firmor är det vanligare att BankID godkänns eftersom man inte separerar företagarens och företagets ekonomi på samma sätt som man gör med aktiebolag. 

Factoring säkerställer betalning av skickade fakturor

De senaste åren har factoring blivit allt mer vanligt bland aktiebolag. Det går ut på att man säljer sina fakturor till en tredje part som betalar dem till bolaget och ser till att de själva får betalt av kunden. En stor fördel med att som aktiebolag sälja sina fakturor är att man inte behöver hålla koll på om kunden betalat och skicka ut eventuella påminnelser – det gör det bolag man anlitat för att få in pengarna. 

Vanliga frågor och svar

Finns det snabba företagslån till aktiebolag?
Det finns vissa banker och långivare som har företagslån till aktiebolag med direkt utbetalning. Det gäller ofta mindre lån och krediter, medan ansökan tar längre tid i anspråk om det är ett större lånebelopp.
Vad är räntan på företagslån?
Den bästa räntan på företagslån är förstås så liten som möjligt. Beroende på var man lånar pengar kan den vara så låg som 0,5 %, men också mycket högre. Det som inverkar på vilken ränta man får är företagets ekonomi och vilket slags lån man ansöker om.
Vem kan ansöka om företagslån?
Alla registrerade bolag kan ansöka om företagslån, det vill säga allt från aktiebolag till enskilda firmor och handelsbolag.
Vilket är marknadens bästa företagslån?
Vilket som är det bästa företagslånet beror bland annat på vilket ändamål pengarna ska användas till, hur företagets ekonomi ser ut och hur man önskar dela upp återbetalningarna. Räntorna och avgifterna är också faktorer som påverkar hur bra ett företagslån är. Jämför fler banker eller anlita en låneförmedlare för att hitta det bästa lånet.