Privatekonomi

Regeringen föreslår startlån för unga

Allt fler unga får svårt att ta första klivet in på bostadsmarknaden. Detta till följd av att rekordlåga räntor gjort att priserna för bostäder stigit kraftigt senaste 15-20 åren. Nu har regeringen startat en utredning för att undersöka om man bör införa ett startlån för unga som vill ta steget in i bostadsmarknaden.

Vad är ett startlån för unga?

  1. Lånet riktar sig till vuxna i 18 – 35 års åldern
  2. Lånet får maximalt vara 10 procent av bostadens marknadsvärde (och ett tak på 300 000 kr per person)
  3. Låntagaren behöver själv stå för resterande 5% (av den totala 15% kontantinsatsen).
  4. Bankerna kan fortfarande låna ut 85% av det totala värdet
  5. Räntan skulle vara väldigt fördelaktig jämfört med ett så kallat blancolån
  6. Lånet är amorteringsfritt under fem år

Varför behöver vi startlån för unga?

I Sverige råder det en stor bostadsbrist med såväl hyres- som bostadsrätter. Det innebär att efterfrågan är betydligt större än tillgången vilket driver upp priserna runt om i Sverige. Under det senaste decenniet har dessutom räntorna varit på rekordlåga nivåer vilket gör att köparnas köpkraft stigit. Detta betyder att för många unga i storstäder så räcker det inte att spara pengar, då bostäderna stiger i pris i den takt att sparandet inte räcker till. Det gör att många tvingas köpa svarta hyreskontrakt eller betala dyra och osäkra andrahandskontrakt.

Vad är negativt med startlån för unga?

Även fast startlån för unga kan låta som något positivt så är det många kritiska röster som höjts mot den föreslagna utredningen. Bland annat ifrågasätter många att detta bara kommer att resultera i att priserna på bostadsrätter skenar iväg ytterligare då om människor får enklare att låna till en bostadsrätt. Dessutom tar man på sig en betydlig risk om man endast har 5% investerat i bostaden – vilket innebär en hävstång på 20x. Det blir extra riskfyllt då många anser att vi har en bostadsbubbla i Sverige och skulle få förödande konsekvenser för unga som då riskerar att förlora hela sitt kapital.

Det är en svår ekvation att få ihop Sveriges bostadsmarknad. Men en sak kan vi nog med säkerhet säga – och det är att senaste decenniets prisutveckling nog inte kommer fortsätta kommande decennium.