Privatekonomi

Så är listräntorna hos storbankerna December 2022

Få kan nog ha undgått att styrräntan har stigit kraftigt under året. Detta till följd av såväl inflation som kriget i Ukraina. Styrräntan har en direkt påverkan på den ränta som vi erbjuds av bankerna och för de som har rörligt bolån så har räntekostnaden stigit med flera hundra procent under året. Här listar vi de aktuella listräntorna hos storbankerna.

BANK3 mån1 år2 år
Danske Bank3.37 %4.24 %4.33 %
Nordea3.57 %4.01 %4.14 %
Skandia2.70 %3.73 %4.08 %
SEB3.12 %3.95 %4.20 %
SBAB3.07 %4.02 %4.28 %
Swedbank3.41 %4.04 %4.16 %
Handelsbanken3.07 %4.01 %4.23 %
Avser November 2022

Vad är styrräntan?

Styrränta är den ränta som centralbanken sätter som ett verktyg för att påverka ekonomin. Centralbanken kan öka eller sänka styrräntan för att påverka hur mycket det kostar att låna pengar och därmed också hur mycket folk och företag vill låna.

Om centralbanken höjer styrräntan så blir det dyrare att låna pengar, vilket kan leda till att folk och företag lånar mindre. Detta kan i sin tur bidra till att sänka inflationen eftersom det finns mindre pengar i omlopp som kan bidra till prisökningar.

Just nu ligger styrräntan på 2.50 % efter den senaste höjningen 30:e November. Nästa, potentiella, höjning sker 9:e Februari 2023.

Varför påverkar styrräntan bankernas boräntor

Styrräntan används som ett verktyg för att hålla inflationen på en stabil nivå och för att främja ekonomisk tillväxt. Centralbanken kan också använda styrräntan för att hantera kriser eller andra ekonomiska utmaningar.

I och med att centralbankens styrränta påverkar hur mycket det kostar att låna pengar på den finansiella marknaden, påverkas även bolåneräntan av styrräntan. Bolåneräntan kan ses som en marknadsränta för bostadslån, och marknadsräntor påverkas av centralbankens styrränta.

Skillnaden på listränta och effektiv ränta

När man kikar på en listränta-tabell är det viktigt att komma ihåg att detta endast avser listräntan. De allra flesta svenskar har någon form av ränterabatt som appliceras på listräntan vilket innebär att den effektiva räntan kommer ner något. Differensen mellan riksbankens styrränta och räntan ut till dig som kund är bankernas marginal. Det betyder ju att du generellt sätt har flera punkter du kan förhandla dig till som kund till banken. Det är viktigt att komma ihåg att endast rörliga bolån går att förhandla med bankerna. Så har du ett bundet bolån behöver du vänta tills att lånet löper ut innan du börjar förhandla om någon eventuell ränterabatt.