Privatekonomi

Så blir skatten på ISK 2022

Allt fler svenskar väljer att investera på börsen och en sparform som har blivit populär det senaste decenniet är ”ISK” – Investeringssparkonto. Skillnaden mellan ”ISK”-konto och ett vanligt aktie- och fondkonto är att du betalar en schablonbeskattning varje år. Nu har Riksgälden fastställt statslåneräntan för 2022, som i sin tur påverkar schablonskatten.

Vad är ISK-konto

Ett investeringssparkonto, även kallat ISK, är ett sätt för privatpersoner att spara i aktier eller fonder. Den absolut största skillnaden med ett ”ISK”-konto och ett aktie- och fondkonto är att du varje år betalar en skatt på värdet av ditt innehav. Dessutom ansvarar banken för att redovisa allt för Skatteverket vilket betyder att när din deklaration kommer så är allt redan förtryckt.

Så räknar du ut din ISK-skatt

  1. Först behöver du räkna ut ditt kapitalunderlag. Det gör du genom att multiplicera tillgångarna på ditt konto vid början av varje kvartal tillsammans med summan av dina totala insättningar på kontot. Därefter delar du det totala beloppet med 4.
  2. Sedan multiplicerar du ditt kapitalunderlag med x %. Procentsatsen baseras på statslåneräntan den 30:e november föregående år plus 1 procentenhet. Man har infört att minsta procentsats för schablonintäkt är 1.25% – vilket också var procentsatsen under 2021.
  3. När du har multipliceras ditt kapitalunderlag med procentsatsen så återstår nu en summa. På denna summa betalar du nu 30% i skatt. Det betyder att du under 2021 betalade 0.375% i skatt på ditt totala innehav.

ISK-skatten under 2022

Riksgälden har nu beslutat att statslåneräntan för 2022 blir 0.23%. Adderar vi sedan den obligatoriska 1% på totalen så landar vi på 1.23%. Eftersom det är satt 1.25% som minimum på ISK-skatten så betyder det att vi även under 2022 kommer att betala lika mycket som under 2021, dvs 0.375% på vårt totala innehav.

Fördelar med ISK-konto

Nackdelar med ISK-konto