Kreditkort för företag

Ett företagskort kan hjälpa bolag att förbättra kassaflödet och kommer dessutom med många andra fördelar. Här kan du jämföra kreditkort för företag och få tips om vad man ska titta på och överväga innan man ansöker om ett kort. 

Kreditkort för företag

Bästa kreditkort för företag

4.0
Coop Mastercard
Maxkredit 100 000 kr
Årsavgift 295 kr
Kreditränta 15.95%
Uttagsavgift 0%
  • Samla bonuspoäng
  • Räntefritt 55 dagar
4.0
Komplett Kreditkort
Maxkredit 100 000 kr
Årsavgift 0 kr
Kreditränta 21.40%
Uttagsavgift 0%
  • Räntefritt 50 dagar
  • Samla bonuspoäng
5.0
Supreme Card Classic
Maxkredit 30 000 kr
Årsavgift 0 kr
Kreditränta 17.32%
Uttagsavgift 0%
  • Räntefritt 60 dagar
  • 0 kr årsavgift

Vad är ett kreditkort för företag?

Ett kreditkort till företag är utställt på själva bolaget. Varje gång kortet används är det företaget som faktureras för utgifterna. Jämför man ett kreditkort för företag med ett kreditkort för privatpersoner fungerar de på samma sätt. Man har ett visst köputrymme och en återbetalningstid inom vilken skulden ska betalas tillbaka. 

Kreditkort till företagets anställda underlättar för verksamheten

De bästa kreditkorten för företag är sådana man kan ha flera av, och koppla samtliga till rätt bankkonto. För många företag är det smidigt att ge alla sina anställda varsitt företagskort eftersom de då snabbt och enkelt kan betala för inköp som görs till verksamheten. Som företagare får man i och med det också en större insyn i det aktuella ekonomiska läget och saldot på kontot eftersom man kontinuerligt kan se vilka inköp som har gjorts.

Ett kreditkort för företaget kan användas till allt från att betala för resor och material till representation. Eftersom det går att betala med kort för i princip allting numera minskar man arbetet med att betala fakturor efter att ett inköp gjorts. I och med det förbättras kassaflödet i bolaget.

Företagskreditkort kommer med ett ansvar

Om man överlåter ett kreditkort till en anställd i företaget kommer det naturligtvis med ett stort ansvar. Som företagare behöver man se det som att man ger kontanter till en anställd, och därför behöver man vara tydlig med riktlinjer kring vad kortet får användas till. Något annat som är viktigt att komma ihåg är att även fast alla transaktioner kommer synas på kreditkortsfakturan så behöver man spara alla verifikationer, det vill säga alla kvitton. Det är viktigt för att man senare ska kunna göra rätt momsavdrag och bokföra transaktionen korrekt. Om medarbetarna har företagskort och använder kreditutrymmet bör de regelbundet lämna in sina kvitton till ekonomiavdelningen för granskning. 

Jämför kreditkort för företag

Att jämföra kreditkort till företag innebär att man noga går igenom vilka villkor kortutgivaren har. Man ska bland annat se på vilka räntorna är och vilka övriga kostnader som tillkommer. Vanliga avgifter för företag med kreditkort är utöver räntorna även årsavgifter och kostnader för extra kort.

När det kommer till räntan på kreditkort så betalar man endast för den del av krediten man har utnyttjat. När man gör en ansökan om kreditkort ansöker man också om ett kreditutrymme, även känt som kreditgräns. Det går inte att överstiga kreditgränsen innan man har betalat av skulden. Årsavgiften på ett kreditkort för företag är den summa man betalar för att få tillgång till en kredit. Man betalar årsavgiften oberoende av om man använder korten eller inte. I många fall betalar man utöver dessa kostnader även fakturaavgifter. 

När man jämför företagskort ska man beakta alla de saker vi tagit upp gällande ränta och andra avgifter. En annan sak man ska se på är hur man betalar för krediten. Vissa banker skickar fakturor via post varje månad medan andra skickar dem digitalt. Man behöver se till att man hittar en kortutgivare som fakturerar på ett sätt som underlättar för bolagets redovisningskonsult så att det inte innebär merjobb i bokföringen.

Varning

Tänk på att ett kreditkort för företag inte ska användas för privata inköp. Det är endast utgifter som bolaget ska stå för som man ska använda kortet till. 

Marknadens bästa kreditkort för företag

Eftersom det finns många företagskort med kreditutrymme rekommenderar vi att du använder vår jämförelseguide för att hitta det kort som är bäst för ditt företag. Som företagare kan man välja att ansöka om ett kreditkort från sin vanliga bank, men i många fall är det mycket bättre att istället ansöka om kreditutrymme hos någon annan eftersom det då är lättare att dra så stor nytta av kortet som möjligt. Exempelvis finns det företagskort med bonus, så att man tjänar in poäng varje gång kortet används. De poängen kan man senare använda för att finansiera inköp eller för att få rabatter på produkter. 

När man jämför företagskort ska man undersöka vilka sätt det går att kontrollera köputrymmet på. Många kortutgivare har egna appar som man kan logga in i för att snabbt kunna se alla köp som har gjorts med kortet. Det är praktiskt speciellt om man har flera kreditkort kopplade till bolagets konton. Om man har en enskild firma och är den enda som har ett kreditkort till företaget är det behovet inte lika stort, men självklart underlättar det att snabbt få en överblick av saldot på kortet. 

Skilj på ditt privata och företagets kreditkort

Om du har en enskild firma är företagets ekonomi och din personliga ekonomi gemensam. Däremot ska du ju bokföra alla affärshändelser som sker i företaget, och om du använder kreditkortet till privata utgifter kommer du ha mer jobb när det väl är dags att ta itu med redovisningen. Det är viktigt att inte använda företagets kreditkort till privata utgifter. Det ska man endast göra i nödfall. 

Detsamma gäller om man har en annan bolagsform och anställda som har egna kreditkort. De anställda ska inte använda företagets kredit för att betala för sina privata utlägg. Detta är av yttersta vikt att vara tydlig med eftersom både skattelagstiftningen och aktiebolagslagen reglerar hur man får använda företagets pengar. Om man betalar för privata utgifter med företagets kreditkort kan det ses som att man tar ett förbjudet lån, och det är förenat med påföljder. På samma sätt kan även privata utgifter på företagets kort ses som en anställningsförmån och sådana är skattepliktiga.

Kreditkort till nystartat företag

När man ansöker om ett kreditkort till företaget görs en bedömning av bolagets ekonomiska förutsättningar att betala tillbaka skulden. Hur stort köputrymme man får beror bland annat på kreditupplysningen. För ett nystartat företag tar det åtminstone ett verksamhetsår innan man får uppdaterade uppgifter om omsättning i kreditupplysningen. Det innebär att när man gör en kreditupplysning på företaget finns det färre uppgifter för kreditkortsföretaget att gå på.

Det finns flera företag som beviljar kreditkort till nystartade företag. För att öka det beviljade kreditutrymmet kan man behöva uppvisa en affärsplan. I regel får man räkna med att man som nystartat företag får ett lägre kreditutrymme än om bolaget funnits i flera år och har en stabil ekonomi. Räntan på kreditkort till nystartade företag kan också vara högre än den ränta som etablerade bolag erbjuds. 

Kreditkort för företag utan UC

Nystartade företag och bolag som har många kreditförfrågningar registrerade hos UC kan med fördel leta efter ett kreditkort för företag utan UC. När man ansöker om ett kreditutrymme hos en aktör som använder ett annat kreditupplysningsföretag än UC har man en möjlighet att bli beviljad ett större köputrymme eftersom tidigare upplysningar inte påverkar hur företagets återbetalningsförmåga bedöms. 

Tips

Jämför företagskort innan ni gör en ansökan. När ni gör jämförelsen ska ni kontrollera vilka avgifter som tillkommer på krediten och om det finns möjlighet till räntefria perioder. Det kan också vara klokt att överväga att skaffa ett företagskort med bonus för att tjäna in poäng eller pengar när kortet används.

Ett kreditkort förenklar administrationen

Oberoende av hur stort ett företag är finns det transaktioner som ska bokföras. Om man har ett kreditkort och använder det på rätt sätt kommer man behöva lägga ner avsevärt mycket mindre tid på administrationen eftersom man får en bra överblick över alla affärshändelser som skett varje månad. Det enda man behöver göra när månadsfakturan kommer är att stämma av så att det finns verifikationer till varje affärshändelse, och att därefter bokföra dem. 

På många sätt är en av de bästa sakerna med ett kreditkort till företag att man kan minska mängden fakturor att betala och därefter bokföra. Det är också en av anledningar till att många bolag, oavsett verksamhetsområde, väljer att jämföra kreditkort för företag. Vidare kommer även eventuella reseräkningar bli digitaliserade, kontering och hantering av fakturor blir snabbare samtidigt som eventuella löneavdrag på kreditkortet blir enkla att hantera. 

Betala räkningar med kreditkort för företag

Om man av någon anledning inte har tillräckligt stora likvida medel på sina företagskonton för att betala en faktura som inkommit går det ofta att göra det med kreditkortet. Det här ska endast vara en lösning i situationer där man kanske inte har fått betalt för ett arbete man gjort, men de pengarna är på väg in. När man betalar räkningar med ett kreditkort för företag ser man till att fakturan betalas i tid, och sedan kan man betala av skulden direkt när man får betalt av sin kund. 

Kreditkort till företag med bonus

Det finns flera kreditkort till företag med bonus. Det kan exempelvis handla om sådana kreditkort som man tjänar in poäng på varje gång kortet används, och sedan kan man använda poängen på olika sätt. Något som är omtyckt bland många företag som gör frekventa arbetsresor är att ha ett kreditkort med resebonus. Flertalet flygbolag erbjuder sådana kreditkort, och man kan använda sin intjänade bonus för att betala för affärsresor. Det kan också finnas kreditkort och kombinerade bensinkort, som kan vara lämpade för företag med anställda som använder bil i tjänsten. Med rätt bensinkort får man rabatt på drivmedlet. 

Info

Alla företag kan ansöka om ett kreditkort. Det går att koppla flera kreditkort till samma bankkonto så att även de anställda kan ha ett eget kort för utgifter de har i tjänsten.

Andra fördelar med de bästa kreditkorten för företag

Förutom att man kan använda kreditkortet för att betala går det att få rabatter på flera olika sätt. Det mervärde ett kreditkort bidrar med kan vara till stor nytta för företaget som helhet, och även för alla anställda. Det finns kreditkort som erbjuder möjlighet till:

  • Reseförsäkringar om resan betalas med kortet
  • Försäkring för köp via internet
  • Möjlighet till delbetalning, vilket är tacksamt om företaget har olika stora inkomster varje månad

Vanliga frågor om kreditkort med låg ränta

Vilka företag kan ansöka om kreditkort?
Alla företag kan ansöka om kreditkort oavsett vilken bolagsform man har.
Vilket kreditkort är bäst för företag?
Vilket som är bäst kreditkort för ett företag beror på vad man vill använda kortet till och hurudana utgifter man har i verksamheten. Andra faktorer som spelar in är räntor, årsavgifter och avgifter för extra kort.
Hur fungerar ett kreditkort för företag?
Ett företagskort registreras på företaget och det är bolaget som är betalningsansvarigt för den del av krediten man nyttjar.
Finns det billiga företagskort?
Ja. Det finns många prisvärda företagskort. När man jämför kreditkort för företag ska man beakta alla avgifter som tillkommer för korten för att på så sätt kunna välja det som är bäst.